INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Okno na świat
Okres realizacji projektu: od 01.02.2014r. do 30.07.2015r.
Cel główny projektu: Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w gimnazjum w Jabłonowie Pom.

Cele szczegółowe:

  • rozwój u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT;

  • podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;

  • zwiększenie wśród uczniów szans na przyszłe zatrudnienie poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe;

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

  • wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty dydaktycznej do ich potrzeb.

Zadania:

  • zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT;

  • realizacja ścieżek edukacyjnych;

  • doradztwo zawodowe;

  • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.


W ramach projektu "Okno na świat" dnia rozpoczęliśmy zajęcia z informatyki. Na dzisiejszym spotkaniu nauczyliśmy się tworzyć stronę internetową za pomocą języka HTML oraz edytora stron internetowych. Nasza grupa jest bardzo zadowolona z projektu i nie może się doczekać kolejnego spotkania, które odbędzie się jeszcze w listopadzie.

Oto parę zdjęć z dzisiejszych zajęć:


Ta podstrona jest efektem naszej dzisiejszej pracy. Chcielibyśmy bardzo podziękować pani Małgorzacie Balcer za poświęcony nam czas. 

                                                 


             Kolejne spotkania dotyczyły grafiki :-)

Systematycznie również w ramach projektu będziemy aktualizować stronę o wiadomości i zdjęcia z innych zajęć projektowych. :-)
   


Zajęcia z geografii

Na jednych z zajęć projektu „Okno na świat” uczniowie przygotowali, a następnie omówili prezentację multimedialną na temat wpływu warunków geograficznych na rozmieszczenie ludności i gospodarkę krajów skandynawskich.
Uczniowie rozpoznawali główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce i wykazywali zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi. Zajęcia projektowe prowadzi Pani Kamila Sikorska.

Wycieczka do Torunia

Dnia 26 maja 2015r. w ramach zajęć projektu „Okno na świat” uczniowie Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim uczestniczyli w wycieczce do Torunia.
Na wystawie interaktywnej w sali Geodium w toruńskim Planetarium uczniowie przekonali się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Dzięki interaktywnym urządzeniom uczniowie samodzielnie eksperymentowali, włączając odpowiednie przyciski. Na wystawie uczniowie oglądali stanowiska z kolekcją skał i minerałów oraz kolekcję meteorytów.
Korzystając z plastycznych instalacji uczniowie sprawdzali , jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Obserwowali wybuchający wulkan, ocean będący kolebką życia, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi oraz makietę cywilizacji człowieka.
Uczniowie korzystali również z różnych stanowisk interaktywnych : pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety.
W Orbitarium uczniowie sterowali urządzeniami sondy Cassini, a także sprawdzali do czego służą. Własnoręcznie uruchamiali efektowne silniki odrzutowe. Na zawieszonych ekranach wyświetlali krótkie animacje komputerowe i śledzili losy innych misji kosmicznych oraz poznawali bliżej planety Układu Słonecznego.
W sali Orbitarium uczniowie korzystali z interaktywnych stanowisk:transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, atmosfery planet, tornado, opóźnienie sygnału, spłaszczenie planet, ciśnienie atmosferyczne, zorza polarna, ciążenie, czas podróży, ciężar. Dzięki nim znaleźli odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zjawisk i procesów zachodzących we Wszechświecie. A wszystko to poprzez zabawę i proste eksperymenty.
Uczniowie odwiedzili również Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, gdzie mogli zarazić się pasją do podróżowania po świecie i poznawania różnych kultur.
Zdjęcia w KRONICE FOTO II

 


Zajęcia z biologii

Na zajęciach z biologii z projektu "Okno na świat" ocenialiśmy stan powietrza atmosferycznego naszej gminy. Wykorzystaliśmy zrobione wcześniej w terenie zdjęcia porostów występujących w różnych miejscowościach naszej gminy. Do oceny stanu powierza atmosferycznego posłużyła nam skala porostowa. W wyniku analizy zdjęć doszliśmy do wniosku , że stan czystości powietrza atmosferycznego w gminie Jabłonowo Pomorskie jest zadowalający. W Góralach występowały porosty listkowate i nieliczne krzaczkowate. Zaliczyliśmy okolice Góral do strefy V. Inne miejscowości zaliczone zostały do strefy IV i III. Wzdłuż drogi prowadzącej z Brodnicy do Grudziądza znaleźliśmy tylko porosty skorupiaste. Zajęcia prowadzi Pani Barbara Śliwowska.

 


Zajęcia projektowe z informatyki rozpoczęła również druga grupa.
   
 

Na zajęciach tworzyliśmy stronę internetową w języku html i nauczyliśmy się ją aktualizować za pomocą edytora stron internetowych.


Zaktualizowaliśmy również stronę projektu :-)


Zajęcia z chemii

W ramach projektu sponsorowanego ze środków Unii Europejskiej "Okno na Świat" prowadzone są również zajęcia z chemii.
Zajęcia są dwuczęściowe, na pierwszej części ćwiczone są umiejętności, które każdy chemik powinien posiadać np: zapisywanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych, ustalanie wartościowości itp. W drugiej części, aby zainteresować uczniów wykonywane są doświadczenia chemiczne. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do Małej Skali do Torunia. Na pierwszej części zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali proste doświadczenia, w drugiej części odbył się pokaz doświadczeń chemicznych. Zdjęcia z wycieczki są kronice foto.
Zajęcia z chemii prowadzi Pani Katarzyna Malinowska-Wituła.

 


Zajęcia z matematyki

Zajęcia z matematyki prowadzone w ramach projektu „Okno na świat” w klasie II mają na celu wyrównać szansę edukacyjnych, utrwalenie wiedzy i umiejętności z podstawy programowej poprzez rozwiązywanie zadań konstytucyjnych i rachunkowych.
W ramach zajęć ćwiczeniowych uczniowie rozwiązują myślenie matematyczne wyobraźnią przestrzenną i umiejętności manualne: matematyczne orygamii, krzyżówki i rebusy matematyczne, projekt posadzki z wielokątów foremnych itp.). Zajęcia prowadzi Pani Maria Wagner.


Zajęcia z fizyki

Na zajęciach projektowych Okno na świat z fizyki uczniowie przeprowadzają doświadczenia w grupach lub samodzielnie. Na podstawie wyników badań opracowują wnioski, obliczają zadania. Następnie analizują przyczyny błędów w obliczeniach zadań dotyczących zjawisk z życia codziennego. Na prezentowanych zdjęciach uczniowie wykonują doświadczenie pt. Jajko tonie, pływa na powierzchni czy związane z obliczaniem siły wyporu, gęstością wody. Zajęcia prowadzi Pani Ewa Kasprowicz-Walkusz.


Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w kilku grupach.

Na zajęciach Języka angielskiego realizowanych w ramach projektu "Okno na świat" uczniowie podnoszą poziom kompetencji językowych z zakresu mówienie, słuchania, pisania oraz czytania w języku angielskim.Utrwalają nowo poznane zagadnienia gramatyczne, zwiększają zasób słownictwa z zakresu wielu dziedzin dzięki czemu przygotowują się do wykorzystania ich w różnorakich sytuacjach życiowych. Podczas zajęć wyrównywane są szanse edukacyjne uczniów oraz rozwijane sa ich uzdolnienia.
Na ostatnich zajęciach uczniowie realizowali temat: " Directions- kierunki" Podczas tych zajęć uczniowie pracowali z tekstem. Kształtowano umiejętność pracy z mapą oraz tworzenia dialogu na temat: " Where is the nearest hospital?". W ramach zajęć uczniowie wykonali plakat" Directions". Tę grupę prowadzi Pani Anna Linda - Cieśnik.

Druga grupa to uczniowie z klasy IId i IIc. Zajęcia dla tej grupy odbywają się cyklicznie w każdy czwartek. Tematyka zajęć dotyczyła kultury krajów anglojęzycznych. Na zajęciach  uczestnicy projektu mają możliwość wypowiadania się na interesujące ich tematy w języku angielskim. Zajęcia prowadzi Pani Milena Grabowska.
 

Kolejną grupę uczy Pan Krzysztof Jasiński. Zajęcia z projektu „Okno na świat” odbywają się co tydzień w czwartki i trwają dwie godziny. Na zajęcia uczęszcza 15 uczniów z klas pierwszych i drugich. W ramach zajęć z projektu uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz udoskonalają i nabywają umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach dnia codziennego. Uczniowie rozwijają umiejętności wyrażania własnych opinii, przedstawiania argumentów zarówno w mowie jak i piśmie. Udział uczniów w zajęciach pozwala im również na nabranie pewności siebie w używaniu języka angielskiego, dzięki czemu ich kompetencje językowe rosną. Uczniowie mają również możliwość podniesienia swoich kompetencji z zakresu technologii informatycznych dzięki wykorzystywaniu w swej pracy programów komputerowych i zawartości sieci WEB.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi również Pani Jelena Torbicka. Na zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę o państwach anglojęzycznych. Gimnazjaliści poznają najważniejsze informacje związane z Wielka Brytanią, Australią, Irlandią takie jak - ludność, języki urzędowe, flaga, flora, fauna, sport, miasta, dorobek kulturalny, tradycje.


Kolejna grupa projektowa realizuje zajęcia z edukacji ekologicznej. Tematyka zajęć skupia się wokół hasła "Woda nas uwodzi". Uczniowie na zajęciach poznali główne założenia ekologii i ochrony środowiska oraz instytucji z tym związanych. Przygotowali również wystawę okolicznościową. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Uniatowska.

 

Mnisterstwo Edukacji Narodowej


Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim


Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Interklasa Polski Portal Edukacyjny